průkaz energetické náročnosti budov PENB

V současné době platí povinnost označit energetickými štítky nově postavené či prodávané budovy. Nicméně norma se setkala s faktickým bojkotem ze strany prodávajících, a tak Ministerstvo Průmyslu a Obchodu pomýšlí na novou formy certifikace energetické náročnosti budov.

Dle novely zákona je možné energetický štítek nahradit výpisem nákladů na elektřinu, plyn a teplo za poslední tři roky. Navíc památkově chráněné nemovitosti si již nemusí obstarávat z památkových oborů certifikáty, jimiž by dokázaly vynětí z povinnosti. Podle současné právní úpravy by totiž měly být vybaveny energetickými štítky všechny nově postavené budovy a také domy, které jsou prodávané na realitním trhu. Energetickým štítkem však musí disponovat i budovy, které jsou pronajímány v celku či ty, které prošly hlubokou rekonstrukcí. Zákon ale také stanovuje celou řadu výjimek z této povinnosti: nemusí se vybavit tímto certifikátem energetické náročnosti průmyslové haly ani domy stojící v památkových rezervací či chráněných památkových zónách. Naopak povinnost platí i v případě pronájmu jednotlivých bytů či kanceláří, zatímco pro již postavené budovy bude tato povinná certifikace zaváděná postupně v období 2016 až 2019.