Naše služby

Když se člověk rozhodne pro prodej své nemovitosti, mívá pro to obvykle vážný důvod. Nikdo přece neprodává svoji nemovitost jen tak. Rádi bychom vám byli v takové situaci důstojným a zkušeným průvodcem i rádcem.

Zajišťujeme:

 • Inzerce na internetu a v tisku
 • Pravidelný reporting
 • Nafocení nemovitosti 

Zajištění a příprava podkladů potřebných pro financování obchodu

 • List vlastnictví z katastrálního úřadu
 • Snímek z pozemkové mapy
 • Nájemní smlouva
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Stanovy družstva, společenská smlouva
 • Potvrzení o členství v družstvu
 • Příprava a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
 • Zajištění vypracování znaleckého posudku znalcem

Zajištění a příprava listin, smluv a úkonů potřebných pro uzavření obchodu

 • Kupní smlouva
 • Smlouva o převodu členských práv a povinností
 • Smlouva o převodu obchodního podílu
 • Smlouva o finančním vyrovnání
 • Svolání řádné valné hromady za účasti notáře
 • Návrh na povolení vkladu do katastru nemovitostí
 • Předložení smlouvy o převodu členských práv a povinností družstvu
 • Návrh na zahájení řízení ve věci zápisu změny do obchodního rejstříku
 • Zajištění podání a zápisu na KÚ, obchodním soudu
 • Protokol o předání bytu / domu

Úschova finančních prostředků

Zprostředkování notářských, advokátních a bankovních úschov finančních prostředků u renomovaných partnerů

Zajištění převodů

 • Odběru elektrické energie
 • Odběru plynu
 • Převod účastnictví telefonní linky
 • Vyhotovení podkladů pro podání daně z převodu nemovitostí